Hướng Dẫn Nạp Bạc Qua Hình Thức ATM Chuyển Khoản

 Về nạp ATM qua hình thức chuyển khoản tại ngân hàng hoặc chuyển khoản qua smsbanking hoặc momo zalopay (tất cả KM 80% trong thời gian đua top tài phú) qua:
 
+ Số tài khoản ngân hàng ACB: 88839888888, Họ tên : Đinh Quang Dũng, Chi Nhánh Hà Nội
 
+ Số tài khoản ngân hàng VPBank: 8383333888888, Họ tên : Đinh Quang Dũng, Chi Nhánh Hà Nội
 
+ Số tài khoản ngân hàng MBBank: 3100136786666, Họ tên : Đinh Quang Dũng, Chi Nhánh Hà Nội
 
+ Số tài khoản ngân hàng TECHCOMBANK : 19031463670084, Họ tên : Đinh Quang Dũng, Chi Nhánh Hà Nội
 
+ Số tài khoản ngân hàng VIETCOMBANK : 0021000360129, Họ tên : Đinh Quang Dũng, Chi Nhánh Hà Nội
 
+ Hoặc momo,zalopay theo sdt : 0983771711 (Đinh Quang Dũng)
 
+ Nội dung chuyển khoản ghi : tên Facebook nạp vào game TTK(ví dụ : dovietduc nap TTK).  Sau đó ibx fanpage cho GM nếu sau 5 phút chưa nhận được bạc. Ad sẽ gửi thẻ game riêng của game để nạp
 
==> Có bạc sau khi Admin nhận được tiền. Ae khác ngân hàng vui lòng chọn mục chuyển khoản nhanh qua số tài khoản.