Sự Kiện Đua Top Tài Phú Tân Thiên Kiếm

Sự kiện đua top phú hào diễn ra từ khi open cho tới cuối thứ 7 ngày 12/09/2020.  Phần quà đua top như sau:

- Top 1: Thẻ Chân Trùng Lâu x1 + 100 tiềm năng chân đan + cường hóa quyển trục 99 x4 + tử vi linh phách x3000 + 1000 lưu li minh châu + Pet boss vip tùy chọn tư chất cực cao.

- Top 2: Thẻ Chân Trùng Lâu x1 + 70 tiềm năng chân đan + cường hóa quyền trục 99 x2 + tử vi linh phách x1500 + 700 lưu li minh châu  + Pet boss vip tùy chọn tư chất cực cao.

- Top 3: Thẻ Chân Trùng Lâu x1 + 50 tiềm năng chân đan + cường hóa quyền trục 99 x1 + tử vi linh phách x1000 + 500 lưu li minh châu

- Top 4-5:Thẻ Chân Trùng Lâu x1 + 40 tiềm năng chân đan

- Top 6-7: 800 lưu li minh châu + 30 tiềm năng chân đan

- Top 8-10: 500 lưu li minh châu + 20 tiềm năng chân đan