_
Tin tức
Trang chủ Tin tức Chuỗi Sự Kiện Hot Open Server

Chuỗi Sự Kiện Hot Open Server

[𝗦𝗨̛̣ 𝗞𝗜𝗘̣̂𝗡 𝟭]. Đ𝘂𝗮 𝗧𝗼𝗽 𝗖𝗮̂́𝗽 Đ𝗼̣̂ 𝟭𝟭𝟬 

• Tạo nhân vật sẵn cấp độ 98.

• Tâm Pháp 80.

•  Thời gian: Từ lúc Open 20h00p Thứ 7, Ngày 06.01.2024 cho đến khi có nhân vật đầu tiên đạt level 110 sẽ kết thúc.

- Đua top chỉ tính Level và Exp (không tính tâm pháp)

- Bảng Xếp Hạng Cấp Độ có thể xem tại trang chủ.

•  Phần Thưởng:

• Top 1: 1M5 ATM (hoặc thẻ game 3 triệu) + 1000 LLMC + 1000 Tân Thiên Kiếm Toái Phiến + 1000 điểm Thiên Kiếm.

• Top 2: 1M ATM (hoặc thẻ game 2 triệu) + 800 LLMC + 800 Tân Thiên Kiếm Toái Phiến + 800 điểm Thiên Kiếm.

• Top 3: 500K ATM (hoặc thẻ game 1 triệu) + 500 LLMC + 500 Tân Thiên Kiếm Toái Phiến + 500 điểm Thiên Kiếm.

• Top 4 - 5: 400k KNB

• Top 6 - 10: 200k KNB

--------------------------------------

[𝗦𝗨̛̣ 𝗞𝗜𝗘̣̂𝗡 𝟮] Đ𝘂𝗮 𝗧𝗼𝗽 𝗟𝘂̛̣𝗰 𝗖𝗵𝗶𝗲̂́𝗻 

• 𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻: Từ khi Open đến 23h00p Thứ 2 Ngày 15.01.2024 sẽ kết thúc và chốt top.

Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘅𝗲́𝘁 𝗧𝗢𝗣 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗯𝗮̆̀𝗻𝗴 𝗻𝗵𝘂̛ 𝘀𝗮𝘂:

𝟭. 𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 Đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗧𝗶́𝗻𝗵 𝗕𝘂𝗳𝗳.

• Hiệu ứng Skill Môn Phái: Không tính vào lực chiến.

• Hiệu Ứng Skill Từ Pet: Không tính vào lực chiến.

𝟮. 𝗡𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗰𝗵𝗼̛𝗶 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝗰𝘂𝗻𝗴 𝗰𝗮̂́𝗽 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝘅𝗮́𝗰 𝘃𝗲̂̀ 𝗻𝗵𝗮̂𝗻 𝘃𝗮̣̂𝘁:

Tài khoản - Tên Nhân Vật báo về fanapge nếu đang có tên trên BXH lực chiến trong game.

Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.

• 𝗣𝗵𝗮̂̀𝗻 𝗧𝗵𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴:

• Top 1: 4000 LLMC + 60 Tĩnh Tâm Thảo + 60 Tiềm Năng Chân Đan + 10.000 Điểm Thiên Kiếm+ PET BOSS VIP tùy chọn tư chất 70.000 (chưa tính ngộ tính)

• Top 2: 3000 LLMC + 40 Tĩnh Tâm Thảo + 40 Tiềm Năng Chân Đan + 8.000 Điểm Thiên Kiếm + PET BOSS VIP tùy chọn tư chất 70.000 (chưa tính ngộ tính)

• Top 3: 3000 LLMC + 40 Tĩnh Tâm Thảo + 40 Tiềm Năng Chân Đan + 7.000 Điểm Thiên Kiếm

• Top 4 - 5: 2000 LLMC + 20 Tĩnh Tâm Thảo + 20 Tiềm Năng Chân Đan + 5.000 Điểm Thiên Kiếm

• Top 6 - 10: 2000 LLMC + 2.000 Điểm Thiên Kiếm

 Thiên Long Tân Thiên Kiếm - Kinh Điển Kiếm Hiệp Kính Bút

Tin tức
Chuỗi Sự Kiện Hot Open Server

[𝗦𝗨̛̣ 𝗞𝗜𝗘̣̂𝗡 𝟭]. Đ𝘂𝗮 𝗧𝗼𝗽 𝗖𝗮̂́𝗽 Đ𝗼̣̂ 𝟭𝟭𝟬 

• Tạo nhân vật sẵn cấp độ 98.

• Tâm Pháp 80.

•  Thời gian: Từ lúc Open 20h00p Thứ 7, Ngày 06.01.2024 cho đến khi có nhân vật đầu tiên đạt level 110 sẽ kết thúc.

- Đua top chỉ tính Level và Exp (không tính tâm pháp)

- Bảng Xếp Hạng Cấp Độ có thể xem tại trang chủ.

•  Phần Thưởng:

• Top 1: 1M5 ATM (hoặc thẻ game 3 triệu) + 1000 LLMC + 1000 Tân Thiên Kiếm Toái Phiến + 1000 điểm Thiên Kiếm.

• Top 2: 1M ATM (hoặc thẻ game 2 triệu) + 800 LLMC + 800 Tân Thiên Kiếm Toái Phiến + 800 điểm Thiên Kiếm.

• Top 3: 500K ATM (hoặc thẻ game 1 triệu) + 500 LLMC + 500 Tân Thiên Kiếm Toái Phiến + 500 điểm Thiên Kiếm.

• Top 4 - 5: 400k KNB

• Top 6 - 10: 200k KNB

--------------------------------------

[𝗦𝗨̛̣ 𝗞𝗜𝗘̣̂𝗡 𝟮] Đ𝘂𝗮 𝗧𝗼𝗽 𝗟𝘂̛̣𝗰 𝗖𝗵𝗶𝗲̂́𝗻 

• 𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻: Từ khi Open đến 23h00p Thứ 2 Ngày 15.01.2024 sẽ kết thúc và chốt top.

Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘅𝗲́𝘁 𝗧𝗢𝗣 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗯𝗮̆̀𝗻𝗴 𝗻𝗵𝘂̛ 𝘀𝗮𝘂:

𝟭. 𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 Đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗧𝗶́𝗻𝗵 𝗕𝘂𝗳𝗳.

• Hiệu ứng Skill Môn Phái: Không tính vào lực chiến.

• Hiệu Ứng Skill Từ Pet: Không tính vào lực chiến.

𝟮. 𝗡𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗰𝗵𝗼̛𝗶 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝗰𝘂𝗻𝗴 𝗰𝗮̂́𝗽 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝘅𝗮́𝗰 𝘃𝗲̂̀ 𝗻𝗵𝗮̂𝗻 𝘃𝗮̣̂𝘁:

Tài khoản - Tên Nhân Vật báo về fanapge nếu đang có tên trên BXH lực chiến trong game.

Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.

• 𝗣𝗵𝗮̂̀𝗻 𝗧𝗵𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴:

• Top 1: 4000 LLMC + 60 Tĩnh Tâm Thảo + 60 Tiềm Năng Chân Đan + 10.000 Điểm Thiên Kiếm+ PET BOSS VIP tùy chọn tư chất 70.000 (chưa tính ngộ tính)

• Top 2: 3000 LLMC + 40 Tĩnh Tâm Thảo + 40 Tiềm Năng Chân Đan + 8.000 Điểm Thiên Kiếm + PET BOSS VIP tùy chọn tư chất 70.000 (chưa tính ngộ tính)

• Top 3: 3000 LLMC + 40 Tĩnh Tâm Thảo + 40 Tiềm Năng Chân Đan + 7.000 Điểm Thiên Kiếm

• Top 4 - 5: 2000 LLMC + 20 Tĩnh Tâm Thảo + 20 Tiềm Năng Chân Đan + 5.000 Điểm Thiên Kiếm

• Top 6 - 10: 2000 LLMC + 2.000 Điểm Thiên Kiếm

 Thiên Long Tân Thiên Kiếm - Kinh Điển Kiếm Hiệp Kính Bút