• HẠNG
 • MÔN PHÁI
 • NHÂN VẬT
 • ID Nhân VẬT
 • CẤP ĐỘ
 • EXP
 • 1 Tinh Túc еcVß½ng 1000404009 120 1,739,152,080 EXP
 • 2 Nga My Safety 1000401709 120 1,739,152,080 EXP
 • 3 Thiên Long LãoÐÕi 1000401562 120 1,739,152,080 EXP
 • 4 Quỷ Cốc MinhTôn 1000400122 120 1,739,152,080 EXP
 • 5 Quỷ Cốc YêuEmNhânViên 1000400052 120 1,739,152,080 EXP
 • 6 Tiêu Dao TLX 1000303636 120 1,739,152,080 EXP
 • 7 Tiêu Dao VõLâmChíTôn 1000303513 120 1,739,152,080 EXP
 • 8 Nga My ÐÕiLãoGia 1000301429 120 1,739,152,080 EXP
 • 9 Minh Giáo xBíchGiaox 1000301340 120 1,739,152,080 EXP
 • 10 Tiêu Dao MinhKen 1000301282 120 1,739,152,080 EXP
 • HẠNG
 • TÀI KHOẢN
 • SỐ BẠC
 • 1 lal****** 79,000 bạc
 • 2 anh****** 74,100 bạc
 • 3 kra****** 72,200 bạc
 • 4 ang****** 68,020 bạc
 • 5 chi****** 64,200 bạc
 • 6 kra****** 54,000 bạc
 • 7 hai****** 36,000 bạc
 • 8 hoa****** 26,000 bạc
 • 9 gau****** 24,000 bạc
 • 10 ss9****** 24,000 bạc