• HẠNG
 • MÔN PHÁI
 • NHÂN VẬT
 • ID Nhân VẬT
 • CẤP ĐỘ
 • EXP
 • 1 Quỷ Cốc 333333 10200006 120 45,238,048 EXP
 • 2 Tiêu Dao 888888 10200011 120 44,732,251 EXP
 • 3 Cái Bang 4444444 10200007 120 44,700,232 EXP
 • 4 Tiêu Dao 7777777 10200010 120 44,700,072 EXP
 • 5 Tiêu Dao 6666666 10200009 120 44,672,988 EXP
 • 6 Tiêu Dao 555555 10200008 120 44,645,639 EXP
 • 7 Thiên Sơn Administrator 10200001 98 576,547,110 EXP
 • 8 Thiên Long xxxq 10200012 98 1,792,112 EXP
 • 9 Không Phái Ad2 10200002 98 9,547 EXP
 • 10 Không Phái 2222222 10200005 98 0 EXP
 • HẠNG
 • TÀI KHOẢN
 • SỐ BẠC
 • 1 lal****** 79,000 bạc
 • 2 anh****** 74,100 bạc
 • 3 kra****** 72,200 bạc
 • 4 ang****** 68,020 bạc
 • 5 chi****** 64,200 bạc
 • 6 kra****** 54,000 bạc
 • 7 hai****** 36,000 bạc
 • 8 hoa****** 26,000 bạc
 • 9 gau****** 24,000 bạc
 • 10 ss9****** 24,000 bạc