• HẠNG
 • MÔN PHÁI
 • NHÂN VẬT
 • ID Nhân VẬT
 • CẤP ĐỘ
 • EXP
 • 1 Nga My Krystal 1000400998 110 1,453,205,880 EXP
 • 2 Nga My ViVo 1000400416 110 1,453,205,880 EXP
 • 3 Thiên Long IVTL 1000400300 110 1,453,205,880 EXP
 • 4 Tiêu Dao IIITD 1000400290 110 1,453,205,880 EXP
 • 5 Tinh Túc SnowDrop 1000401830 110 1,444,653,303 EXP
 • 6 Thiên Long IPHONE 1000400622 110 1,404,070,008 EXP
 • 7 Tiêu Dao SAMSUNG 1000400002 110 1,380,545,584 EXP
 • 8 Nga My INM 1000400132 110 1,322,505,363 EXP
 • 9 Nga My HOMI 1000401709 110 1,225,403,403 EXP
 • 10 Cái Bang Xiaomi 1000400884 110 1,197,456,716 EXP
 • HẠNG
 • TÀI KHOẢN
 • SỐ BẠC
 • 1 anh****** 74,100 bạc
 • 2 kra****** 72,100 bạc
 • 3 lal****** 41,000 bạc
 • 4 ang****** 36,000 bạc
 • 5 noi****** 20,350 bạc
 • 6 huy****** 18,500 bạc
 • 7 kra****** 18,000 bạc
 • 8 tra****** 18,000 bạc
 • 9 ss9****** 18,000 bạc
 • 10 hai****** 18,000 bạc