• HẠNG
 • MÔN PHÁI
 • NHÂN VẬT
 • ID Nhân VẬT
 • CẤP ĐỘ
 • EXP
 • 1 Đường Môn H¡cH°Ly 1000302254 120 1,739,152,080 EXP
 • 2 Quỷ Cốc HoaDãQuÏ 1000300033 120 1,739,152,080 EXP
 • 3 Tiêu Dao HoaLongHäi 1000301639 120 1,536,458,088 EXP
 • 4 Tiêu Dao VÔTÂM 1000300921 120 1,426,031,277 EXP
 • 5 Tiêu Dao TñTình 1000300731 120 1,362,852,060 EXP
 • 6 Nga My VãiLôn 1000300839 120 1,313,606,432 EXP
 • 7 Tinh Túc ÔngNµi 1000303431 120 1,183,284,740 EXP
 • 8 Nga My LinhNhi 1000300007 120 1,167,308,537 EXP
 • 9 Quỷ Cốc LucChiCamMa 1000300927 120 1,125,750,673 EXP
 • 10 Quỷ Cốc CôGiáoThäo 1000300051 120 1,058,876,933 EXP
 • HẠNG
 • TÀI KHOẢN
 • SỐ BẠC
 • 1 asd****** 269,440 bạc
 • 2 221****** 165,000 bạc
 • 3 nha****** 103,747 bạc
 • 4 lon****** 102,000 bạc
 • 5 doi****** 65,900 bạc
 • 6 tul****** 64,000 bạc
 • 7 gau****** 45,000 bạc
 • 8 tra****** 45,000 bạc
 • 9 njn****** 36,800 bạc
 • 10 tul****** 36,000 bạc