_
Tin tức
Trang chủ Tin tức S2 - MÁY CHỦ ĐÀO HOA TRẬN - Điều Chỉnh BOSS VIP

S2 - MÁY CHỦ ĐÀO HOA TRẬN - Điều Chỉnh BOSS VIP

 

                                                

 

??̣̂? ???̣̂? ??̛́?: ???? ??? ??̣? ????̂? ???̂́? Đ??̣̂?! 

 Thay đổi đặc biệt: Giờ đây, Boss VIP sẽ không xuất hiện ở Thái Hồ như trước, mà sẽ xuất hiện tại Thiên Kiếm Điện để tạo ra trải nghiệm mới và hấp dẫn hơn!

 Thời gian Boss xuất hiện: Từ 20h00 đến 21h10 (Hằng ngày)

 Gồm có: 9 Boss sẽ liên tục xuất hiện trong 3 đợt.

- Đợt 1: 20h00

- Đợt 2: 20h20

- Đợt 3: 20h40

Lưu ý:

- Hết thời gian hoạt động người chơi sẽ trở về Thành Lạc Dương.

- Đối với người chơi đạt cấp 110 trở lên khi đứng tại map Thiên Kiếm Điện mỗi 5 phút sẽ nhận được 1 LLMC (Khóa)

Ngoài ra còn rất nhiều hoạt động ingame và outgame đang chờ đón tại Tân Thiên Kiếm S2 - Máy Chủ Đào Hoa Trận nhé!

 ???? ????: 20h00p, Thứ Tư, 10.04.2024

???̛?̛?? ???̂? ??̀? ??? ?? ???́? ?? ??/??

 Thiên Long Tân Thiên Kiếm S2 - Đào Hoa Trận Kính Bút 

Tin tức
S2 - MÁY CHỦ ĐÀO HOA TRẬN - Điều Chỉnh BOSS VIP

 

                                                

 

??̣̂? ???̣̂? ??̛́?: ???? ??? ??̣? ????̂? ???̂́? Đ??̣̂?! 

 Thay đổi đặc biệt: Giờ đây, Boss VIP sẽ không xuất hiện ở Thái Hồ như trước, mà sẽ xuất hiện tại Thiên Kiếm Điện để tạo ra trải nghiệm mới và hấp dẫn hơn!

 Thời gian Boss xuất hiện: Từ 20h00 đến 21h10 (Hằng ngày)

 Gồm có: 9 Boss sẽ liên tục xuất hiện trong 3 đợt.

- Đợt 1: 20h00

- Đợt 2: 20h20

- Đợt 3: 20h40

Lưu ý:

- Hết thời gian hoạt động người chơi sẽ trở về Thành Lạc Dương.

- Đối với người chơi đạt cấp 110 trở lên khi đứng tại map Thiên Kiếm Điện mỗi 5 phút sẽ nhận được 1 LLMC (Khóa)

Ngoài ra còn rất nhiều hoạt động ingame và outgame đang chờ đón tại Tân Thiên Kiếm S2 - Máy Chủ Đào Hoa Trận nhé!

 ???? ????: 20h00p, Thứ Tư, 10.04.2024

???̛?̛?? ???̂? ??̀? ??? ?? ???́? ?? ??/??

 Thiên Long Tân Thiên Kiếm S2 - Đào Hoa Trận Kính Bút