_
Tin tức
Trang chủ Tin tức S2 - MÁY CHỦ ĐÀO HOA TRẬN - Hoạt Động Loạn Chiến

S2 - MÁY CHỦ ĐÀO HOA TRẬN - Hoạt Động Loạn Chiến

                                              

 

 Sức hút hoạt động “LOẠN CHIẾN” chưa bao giờ dừng lại, để tăng phần kích tính và hấp dẫn phần thưởng cho hoạt động này rất giá trị, các Huynh, đệ đừng bỏ lỡ nhé!

 ???̛̀? ???? ???̣? đ?̣̂??:

- Thứ 2 đến Thứ 6 (Hàng tuần).

- Khung giờ 21h30 đến 21h45. (Chỉ diễn ra 15 Phút).

Đ??̂̀? ???̣̂? ???? ???: Chỉ cần đạt cấp độ 109.

 ???̂̀? ???̛?̛̉??:

- Nhận 3 Điểm Thiên Kiếm và 300 KNB khi Hạ gục 01 người chơi. (Hạ gục càng nhiều điểm càng tốt nhé!)

- Kết thúc trận:

Top 1: Nhận thêm 300 Lưu Li Minh Châu (Khoá) và 1000 Điểm Thiên Kiếm

Top 2: Nhận thêm 200 Lưu Li Minh Châu (Khoá) và 500 Điểm Thiên Kiếm

Top 3: Nhận thêm 150 Lưu Li Minh Châu (Khoá) và 300 Điểm Thiên Kiếm

Top 4: Nhận thêm 100 Lưu Li Minh Châu (Khoá) và 200 Điểm Thiên Kiếm

Top 5: Nhận thêm 50 Lưu Li Minh Châu (Khoá) và 100 Điểm Thiên Kiếm

 Thiên Long Tân Thiên Kiếm - Kinh Điển Kiếm Hiệp Kính Bút

Tin tức
S2 - MÁY CHỦ ĐÀO HOA TRẬN - Hoạt Động Loạn Chiến

                                              

 

 Sức hút hoạt động “LOẠN CHIẾN” chưa bao giờ dừng lại, để tăng phần kích tính và hấp dẫn phần thưởng cho hoạt động này rất giá trị, các Huynh, đệ đừng bỏ lỡ nhé!

 ???̛̀? ???? ???̣? đ?̣̂??:

- Thứ 2 đến Thứ 6 (Hàng tuần).

- Khung giờ 21h30 đến 21h45. (Chỉ diễn ra 15 Phút).

Đ??̂̀? ???̣̂? ???? ???: Chỉ cần đạt cấp độ 109.

 ???̂̀? ???̛?̛̉??:

- Nhận 3 Điểm Thiên Kiếm và 300 KNB khi Hạ gục 01 người chơi. (Hạ gục càng nhiều điểm càng tốt nhé!)

- Kết thúc trận:

Top 1: Nhận thêm 300 Lưu Li Minh Châu (Khoá) và 1000 Điểm Thiên Kiếm

Top 2: Nhận thêm 200 Lưu Li Minh Châu (Khoá) và 500 Điểm Thiên Kiếm

Top 3: Nhận thêm 150 Lưu Li Minh Châu (Khoá) và 300 Điểm Thiên Kiếm

Top 4: Nhận thêm 100 Lưu Li Minh Châu (Khoá) và 200 Điểm Thiên Kiếm

Top 5: Nhận thêm 50 Lưu Li Minh Châu (Khoá) và 100 Điểm Thiên Kiếm

 Thiên Long Tân Thiên Kiếm - Kinh Điển Kiếm Hiệp Kính Bút