_
Tin tức
Trang chủ Tin tức S2 - MÁY CHỦ ĐÀO HOA TRẬN - Lộ Trình Sever

S2 - MÁY CHỦ ĐÀO HOA TRẬN - Lộ Trình Sever

                                             

 

 

LỘ TRÌNH RA MẮT CHÍNH THỨC THIÊN LONG TÂN THIÊN KIẾM - MÁY CHỦ MỚI ĐÀO HOA TRẬN

Sau thành công S1, Thiên Long Tân Thiên Kiếm đã chính thức ấn định ngày ra mắt máy chủ mới Đào Hoa Trận. Xin được gửi đến quý bằng hữu võ lâm lộ trình chính thức về Hi vọng sẽ nhận được sự quan tâm và đồng của khắp đồng đạo võ lâm.

03/04: Loan tin lộ trình ra mắt - Nhận ngay GIFT-CODE Loan Tin

10/04: Chính thức khai mở máy chủ Đào Hoa Trận - Thiên Long Tân Thiên Kiếm

Lộ Trình ingame:

10/04: Khởi đầu Đua Top Cấp 110 (N.h.ậ.n A.T.M)

              : Đua Top Lực Chiến ( Bắt đầu từ Open Sever đến 23h59p ngày 21/04/2024)

15/04: Mở Trang Bị Lệnh Bài.

22/04: Mở Ngọc 8 VIP (New) và Ngọc Thời Trang VIP.

29/04: Mở Chân Nguyên Vàng.

04/05: Đua Top Cấp 120 (N.h.ậ.n A.T.M)

Ngoài ra còn rất nhiều hoạt động ingame và outgame đang chờ đón tại Tân Thiên Kiếm S2 - Máy Chủ Đào Hoa Trận nhé!

???̛?̛?? ???̂? ??̀? ??? ?? ???́? ?? ??/??

Thiên Long Tân Thiên Kiếm S2 - Đào Hoa Trận Kính Bút 

Tin tức
S2 - MÁY CHỦ ĐÀO HOA TRẬN - Lộ Trình Sever

                                             

 

 

LỘ TRÌNH RA MẮT CHÍNH THỨC THIÊN LONG TÂN THIÊN KIẾM - MÁY CHỦ MỚI ĐÀO HOA TRẬN

Sau thành công S1, Thiên Long Tân Thiên Kiếm đã chính thức ấn định ngày ra mắt máy chủ mới Đào Hoa Trận. Xin được gửi đến quý bằng hữu võ lâm lộ trình chính thức về Hi vọng sẽ nhận được sự quan tâm và đồng của khắp đồng đạo võ lâm.

03/04: Loan tin lộ trình ra mắt - Nhận ngay GIFT-CODE Loan Tin

10/04: Chính thức khai mở máy chủ Đào Hoa Trận - Thiên Long Tân Thiên Kiếm

Lộ Trình ingame:

10/04: Khởi đầu Đua Top Cấp 110 (N.h.ậ.n A.T.M)

              : Đua Top Lực Chiến ( Bắt đầu từ Open Sever đến 23h59p ngày 21/04/2024)

15/04: Mở Trang Bị Lệnh Bài.

22/04: Mở Ngọc 8 VIP (New) và Ngọc Thời Trang VIP.

29/04: Mở Chân Nguyên Vàng.

04/05: Đua Top Cấp 120 (N.h.ậ.n A.T.M)

Ngoài ra còn rất nhiều hoạt động ingame và outgame đang chờ đón tại Tân Thiên Kiếm S2 - Máy Chủ Đào Hoa Trận nhé!

???̛?̛?? ???̂? ??̀? ??? ?? ???́? ?? ??/??

Thiên Long Tân Thiên Kiếm S2 - Đào Hoa Trận Kính Bút