_
Tin tức
Trang chủ Tin tức S2 - MÁY CHỦ ĐÀO HOA TRẬN - CHUỖI SỰ KIỆN OPEN SERVER

S2 - MÁY CHỦ ĐÀO HOA TRẬN - CHUỖI SỰ KIỆN OPEN SERVER

                                          

 

[??̛̣ ???̣̂? ?]. Đ?? ??? ??̂́? Đ?̣̂ ??? 

• Tạo nhân vật sẵn cấp độ 98.

• Tâm Pháp 80.

• Thời gian: Từ lúc Open 20h00p Thứ 4, Ngày 10.04.2024 cho đến khi có nhân vật đầu tiên đạt level 110 sẽ kết thúc.

- Đua top chỉ tính Level và Exp (không tính tâm pháp)

- Bảng Xếp Hạng Cấp Độ có thể xem tại trang chủ.

 Phần Thưởng:

• Top 1: 2M ATM (hoặc thẻ game 4 triệu) + 1000 LLMC + 1000 Tân Thiên Kiếm Toái Phiến + 1000 điểm Thiên Kiếm.

• Top 2: 1M ATM (hoặc thẻ game 2 triệu) + 800 LLMC + 800 Tân Thiên Kiếm Toái Phiến + 800 điểm Thiên Kiếm.

• Top 3: 500K ATM (hoặc thẻ game 1 triệu) + 500 LLMC + 500 Tân Thiên Kiếm Toái Phiến + 500 điểm Thiên Kiếm.

• Top 4 - 5: 400k KNB

• Top 6 - 10: 200k KNB

--------------------------------------

[??̛̣ ???̣̂? ?] Đ?? ??? ??̛̣? ????̂́? 

• ???̛̀? ????: Từ khi Open đến 23h59p Chủ Nhật Ngày 21.04.2024 sẽ kết thúc và chốt top.

Đ??̂̀? ???̣̂? ??́? ??? ??̂?? ??̆̀?? ???̛ ???:

?. ???̂?? Đ?̛?̛̣? ??́?? ????.

• Hiệu ứng Skill Môn Phái: Không tính vào lực chiến.

• Hiệu ứng Skill Ám Khí: Không tính vào lực chiến.

• Hiệu Ứng Skill Từ Pet: Không tính vào lực chiến.

?. ???̛?̛̀? ???̛? ??̂̀? ???? ??̂́? ???̂?? ??? ???́?? ??́? ??̂̀ ???̂? ??̣̂?:

Tài khoản - Tên Nhân Vật báo về fanapge nếu đang có tên trên BXH lực chiến trong game.

Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.

• ???̂̀? ???̛?̛̉??:

• Top 1: 4000 LLMC + 60 Tĩnh Tâm Thảo + 60 Tiềm Năng Chân Đan + 10.000 Điểm Thiên Kiếm+ PET BOSS VIP tùy chọn tư chất 70.000 (chưa tính ngộ tính)

• Top 2: 3000 LLMC + 40 Tĩnh Tâm Thảo + 40 Tiềm Năng Chân Đan + 8.000 Điểm Thiên Kiếm + PET BOSS VIP tùy chọn tư chất 70.000 (chưa tính ngộ tính)

• Top 3: 3000 LLMC + 40 Tĩnh Tâm Thảo + 40 Tiềm Năng Chân Đan + 7.000 Điểm Thiên Kiếm

• Top 4 - 5: 2000 LLMC + 20 Tĩnh Tâm Thảo + 20 Tiềm Năng Chân Đan + 5.000 Điểm Thiên Kiếm

• Top 6 - 10: 2000 LLMC + 2.000 Điểm Thiên Kiếm

 Thiên Long Tân Thiên Kiếm - Kinh Điển Kiếm Hiệp Kính Bút

 

Tin tức
S2 - MÁY CHỦ ĐÀO HOA TRẬN - CHUỖI SỰ KIỆN OPEN SERVER

                                          

 

[??̛̣ ???̣̂? ?]. Đ?? ??? ??̂́? Đ?̣̂ ??? 

• Tạo nhân vật sẵn cấp độ 98.

• Tâm Pháp 80.

• Thời gian: Từ lúc Open 20h00p Thứ 4, Ngày 10.04.2024 cho đến khi có nhân vật đầu tiên đạt level 110 sẽ kết thúc.

- Đua top chỉ tính Level và Exp (không tính tâm pháp)

- Bảng Xếp Hạng Cấp Độ có thể xem tại trang chủ.

 Phần Thưởng:

• Top 1: 2M ATM (hoặc thẻ game 4 triệu) + 1000 LLMC + 1000 Tân Thiên Kiếm Toái Phiến + 1000 điểm Thiên Kiếm.

• Top 2: 1M ATM (hoặc thẻ game 2 triệu) + 800 LLMC + 800 Tân Thiên Kiếm Toái Phiến + 800 điểm Thiên Kiếm.

• Top 3: 500K ATM (hoặc thẻ game 1 triệu) + 500 LLMC + 500 Tân Thiên Kiếm Toái Phiến + 500 điểm Thiên Kiếm.

• Top 4 - 5: 400k KNB

• Top 6 - 10: 200k KNB

--------------------------------------

[??̛̣ ???̣̂? ?] Đ?? ??? ??̛̣? ????̂́? 

• ???̛̀? ????: Từ khi Open đến 23h59p Chủ Nhật Ngày 21.04.2024 sẽ kết thúc và chốt top.

Đ??̂̀? ???̣̂? ??́? ??? ??̂?? ??̆̀?? ???̛ ???:

?. ???̂?? Đ?̛?̛̣? ??́?? ????.

• Hiệu ứng Skill Môn Phái: Không tính vào lực chiến.

• Hiệu ứng Skill Ám Khí: Không tính vào lực chiến.

• Hiệu Ứng Skill Từ Pet: Không tính vào lực chiến.

?. ???̛?̛̀? ???̛? ??̂̀? ???? ??̂́? ???̂?? ??? ???́?? ??́? ??̂̀ ???̂? ??̣̂?:

Tài khoản - Tên Nhân Vật báo về fanapge nếu đang có tên trên BXH lực chiến trong game.

Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.

• ???̂̀? ???̛?̛̉??:

• Top 1: 4000 LLMC + 60 Tĩnh Tâm Thảo + 60 Tiềm Năng Chân Đan + 10.000 Điểm Thiên Kiếm+ PET BOSS VIP tùy chọn tư chất 70.000 (chưa tính ngộ tính)

• Top 2: 3000 LLMC + 40 Tĩnh Tâm Thảo + 40 Tiềm Năng Chân Đan + 8.000 Điểm Thiên Kiếm + PET BOSS VIP tùy chọn tư chất 70.000 (chưa tính ngộ tính)

• Top 3: 3000 LLMC + 40 Tĩnh Tâm Thảo + 40 Tiềm Năng Chân Đan + 7.000 Điểm Thiên Kiếm

• Top 4 - 5: 2000 LLMC + 20 Tĩnh Tâm Thảo + 20 Tiềm Năng Chân Đan + 5.000 Điểm Thiên Kiếm

• Top 6 - 10: 2000 LLMC + 2.000 Điểm Thiên Kiếm

 Thiên Long Tân Thiên Kiếm - Kinh Điển Kiếm Hiệp Kính Bút